top of page

 

המקצועות הפרא-רפואיים מוכרים על ידי משרד הבריאות.
העוסקים בהם הם בעלי הסמכה ורישיון לעסוק בתחומם.
המטפלים הם בעלי ידע תיאורטי מדעי, ונותנים טיפול רפואי אישי,
אך אינם רופאים.

הפונים לטיפול פרא-רפואי יהיו זכאים לקבל החזרים מקופת החולים אליה הם משתייכים לפי ההסדרים של כל קופה.
(מומלץ לבדוק לפני תחילת הטיפול).

 

bottom of page