top of page

 

המטרה העיקרית של ההוראה המתקנת היא שיפור יכולותיו האישיות של התלמיד והבאתו להשתלבות מיטבית במערכת החינוך ובחברה.

ההוראה המתקנת מתייחסת בעיקר לתחומי הכתיבה, הקריאה והחשיבה המתמטית. המורה יעבוד עם התלמיד בצורה פרטנית ובאופן הדרגתי.

באמצעות שיטה זו המורה יכול לעזור לתלמיד לשפר יכולות למידה, חשיבה,
תקשורת והתנהגות חברתית, ובדרך זו לסייע לפיתוח וחיזוק הביטחון העצמי.

 

בבית חופים המורים והמורות יתאימו תכנית לימודים אישית לכל תלמיד,

התאם ליכולותיו ולקשייו, ויסייעו לו לרכוש כלים להתמודדות טובה יותר עם האתגרים שמציבות המטלות הלימודיות.

bottom of page