קיבוץ שדות-ים | ד.נ מנשה | מיקוד 3780400 | טלפון 04-6364505 | פקס 04-6364401 | chofim@sdot-yam.org.il

קיבוץ שדות ים, דנ מנשה 37804 I טל:  04-6364505 | chofim@sdot-yam.org.il