top of page

 

בבית חופים יש צוות מורים ומורות מקצועיים ומנוסים, שמעבירים שיעורים פרטיים לילדים בגילאי בית הספר.

אנחנו מציעים תמיכה לימודית בכל הרמות, ובמגוון המקצועות, על ידי הוראה מתקנת והקניית אסטרטגיות למידה. בנוסף, אם ניתנות המלצות מבית הספר, יש אפשרות לאבחון דידקטי, שמטרתו לאתר את הקשיים של התלמיד כדי לבנות לו תוכנית לימודים מותאמת, שתאפשר לו למצות את יכולותיו הלימודיות. בנוסף, יש גם אבחון פסיכו-דידקטי המועבר על ידי פסיכולוג המוסמך לכך, שבודק את ההיבטים הרגשיים בנוסף להיבטים הדידקטיים. בסיכום האבחון, יומלץ על מתן התאמות לפי הצורך. תלמידי תיכון יוכלו לקבל גם הכנה לבגרויות במקצועות השונים.

bottom of page