top of page

 

כישורי תקשורת חיוניים להתנהלות היומיומית בכל התחומים.

קשיים בתקשורת הבין-אישית עלולים להיווצר כתוצאה מאיבוד השמיעה, לקויות באברי הדיבור, לקויות בהבנת או הבעת השפה המדוברת, לקויות בתקשורת הלא- מילולית ולקויות קריאה וכתיבה. אלה עלולים לשבש את מהלך החיים התקין ולמנוע מהאדם לקחת חלק פעיל בחברה.

קלינאי התקשורת נותן מענה ללקויות השונות על ידי אבחון, טיפול ושיקום.

bottom of page