top of page

הומיאופתיה היא שיטת טיפול טבעית ועדינה המבוססת על ההבנה שיש לרפא מחלה על ידי אמצעי הדומה לה ולא הנוגד אותה.

ההומאופת מאבחן את הבעיה מתוך מבט כולל, תוך התחשבות בסימפטומים הגופניים והנפשיים, ומנסה לרפא את האדם, ולא את המחלה, על ידי מתן "רמדי" המפעילה את כוחות הריפוי העצמיים. ההומיאופתיה מתאימה לכל הגילאים ולמגוון הצרכים.

bottom of page