פסיכותרפיה גופנית מתבססת על ההבנה שהדפוסים הגופניים מתעצבים

על ידי החוויות שעברנו, והם היוצרים תבניות התייחסות בסיסיות לחיים

ולעולם. העבודה הגופנית דרך מגע, תנועה ונשימה, מאפשרת לעבד את

החוויה הראשונית, לתקנה ולחברה לתובנה המילולית ועוזרת ליצירת

תבניות התייחסות חדשות.

הטיפול מתאים לילדים ולמבוגרים. צרו קשר.