top of page

 

טיפול בילדים ומבוגרים עם בעיות רגשיות, התנהגותיות ותפקודיות,

בדרך כלל עם בעיות תקשורת ואוטיזם PDD ,ADHD ,ADD ,OD.

בבסיס הפילוסופיה של שיטת קשב מצויה ההבנה שהתנהגויות, תגובות רגשיות, הבנה חברתית ויכולות למידה, מבוססות על אינפורמציה שמגיעה אל המח לפענוח ועיבוד, דרך המערכות הסנסוריות ומערכות הרפלקסים.

מח האדם זקוק לאינפורמציה סנסורית כדי להנפיק התנהגויות רגשיות, חברתיות ולימודיות היעילות לאדם והמקובלות על החברה בה האדם חי ומתפקד.

ילדים ומבוגרים המגיעים לקשב, מגיעים עם קשיים שנובעים מחוסר איזון במערכות הסנסוריות, דבר הגורם לחוסר הבנה נכונה של הסביבה ולקריאה לא נכונה של המפה החברתית, אישית ורגשית.

הצוות של קשב מתייחס לסימפטומים הנצפים, אך מטפל בגורמים/סיבות להיווצרות הקשיים התפקודיים.

הטיפול נעשה בכמה מישורים: בבסיס העבודה נמצא הטיפול הנוירו-התפתחותי, שמקדם את התפקוד של המערכות הסנסוריות. כמו כן עובד הצוות על שינוי ועיצוב התנהגויות הן בחיק המשפחה והן בסביבת החיים.

בראש הצוות של קשב עומדת ד"ר לפסיכולוגיה קלינית התפתחותית, מומחית בגישה הנוירו-התפתחותית/ רגשית/ תפקודית. 

bottom of page