top of page

תלמידים רבים מרגישים את הלחץ לקראת בחינות הבגרות, אחרים צריכים עזרה במקצוע או נושא מסוים.

המורים שלנו יכולים לכוון ולהדריך לקראת הבגרויות, ולהקל על תהליך ההכנה למבחנים,

בכל המקצועות. התמיכה מסייעת בהעלאת הביטחון, בלמידה יעילה, מפחיתה לחץ ותורמת לשיפור התוצאות והביצועים.

bottom of page