top of page

 

הקניית אסטרטגיות למידה הניתנות במסגרת ההוראה המתקנת, מתמקדת בהדרכת התלמיד להיות לומד פעיל, יעיל ועצמאי. היא נעשית בהתאם למטרות החינוכיות, לצרכים וליכולות האישיות של התלמיד. האסטרטגיות הניתנות מאפשרות לתלמיד לרכוש ולפתח יכולות חדשות ולשכלל את הקיימות.

המורים שלנו מנוסים בהקניית אסטרטגיות למידה המסייעות במגוון תחומי הלמידה, כגון- אסטרטגיות זיכרון, תכנון, התארגנות במרחב ובהתנהלות עם זמנים.

 

bottom of page